Systembild


E-Logger

Värmeproduktion senaste 1h


Värmeproduktion senaste 12h


Värmeproduktion senaste 24h


COP senaste 24h


KB och Ventilation senaste 24h


Värmeffekt Pool senaste 14d


Elförbrukning + Utomhustemperatur senaste 14d